ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΕΣ

Προσφέρει πλήρη προστασία για το πανί και τους βραχίονες σκίασης